Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów

 

Na podstawie art.78e ust. 1 i art. 89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz Dz. U. z 2017r.) Gmina Gogolin ogłasza:

Aktualizację podstawowej kwoty dotacji, dokonanej na podstawie art. 78 c ust. 3 wg stanu na 30.09.2017r. oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów.

Lp.

Wyszczególnienie

Statystyczna liczba uczniów (SIO 30.09.2016 oraz SIO 30.09.2017 )

Roczna podstawowa kwota dotacji- po II- giej  aktualizacji

1.

Gminne Przedszkola

178,65

12 130,59

2.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

164,69

7 136,16

3.

Szkoły Podstawowe wiejskie

166,05

17 517,58