Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2018 r. skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zm.)

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2018.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
  2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFOgłoszenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2018.pdf

DOCXWzór oferty.docx

DOCXWzór sprawozdania.docx

PDFZarządzenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2018.pdf