Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej
do miejscowości Zakrzów, Kolonia
, na działkach nr ewid. 286, 293, 298, 324, 328, 385 k. m. 3 obręb Zakrzów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją.
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 20.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Z up. Burmistrza
Krzysztof Długosz
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf