Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 22 grudnia 2017r. wpłynęło 16 ofert. W dniach 27-29 grudnia 2017r., Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 1 oferta ze względu na brak kompletu wymaganych załączników, nie podlegała rozpatrywaniu, 15 ofert było zgodnych z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegały ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert zaopiniowanych przez Społeczną Radę Sportu w Gogolinie zarekomendowała do dofinansowania 15 ofert.

Suma przyznanego dofinansowania wynosi: 470.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Gminna Liga Skata Sportowego – Gogolin 2018

 6.500,00 zł

2

Zapaśniczy Klub Sportowy  Górażdże

Zapasy

37.000,00 zł

3

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Pływanie

 30.000,00 zł

4

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Akademia piłkarska

    60.000,00 zł

5

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Piłka nożna męska

140.000,00 zł

6

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

Piłka nożna

42.500,00 zł

7

Klub Sportowy Górażdże

Piłka nożna i tenis stołowy

35.000,00 zł

8

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec

Wyścig rowerowy Tour de kids

5.000,00 zł

9

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Kamyki”

Piłka nożna

20.000,00 zł

10

Klub Sportowy PV Volley

Piłka siatkowa

12.000,00 zł

11

Gogoliński Klub Tenisowy

Szkolenie - tenis

5.000,00 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy Gogolin

Szkolenie Judo

19.000,00 zł

13

Klub Sportowy Magnum Chorula

Piłka nożna

33.000,00 zł

14

Klub Karate Do Enso

Szkolenie karate

21.000,00 zł

15

Stowarzyszenie Fair Play

Liga Futsalu

4.000,00 zł

16

LKS Obrowiec*

Turniej rzutów karnych

Oferta niekompletna, nie podlega rozpatrzeniu

   

SUMA:

470.000,00 zł