Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.01.2018 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą
na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do miejscowości Zakrzów, Kolonia, na działkach       nr ewid. 286, 293, 298, 324, 328, 385 k. m. 3 obręb Zakrzów.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją.
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 05.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Długosz

Załącznik:

PDFOGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf