Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR Or.I.0050.5.2018

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Na  podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w załączniku  nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.         

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina - rekrutacja 2018.pdf

PDFzałacznik_1_rekrutacja przedszkola.pdf

PDFzałacznik_2_rekrutacja szkoły.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumnetów potwierdzających spełnienie określonych wymagań.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_269_2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf

DOCWzór wniosku do przedszkola.doc

DOCOświadczenie o niepełnym wymiarze czasu pracy.doc

DOCOświadczenie o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.doc

DOCOświadczenie o opiece kuratora.doc

DOCOświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy załącznik nr 1.doc

DOCOświadczenie o pieczy zastępczej.doc

DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc

DOCOświadczenie o uczęszvczaniu rodzeństwa załącznik nr 3.doc

DOCOświadczenie o wielodzietności.doc

DOCwzór deklaracji o kontynuacji.doc