Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 7 luty 2018r. (środa) o godz. 16:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.


Porządek obrad:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 a)uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata  2018 - 2020”,
 b)uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2018 rok ”,
 c)uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 d)dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,
 e)udzielenia pomocy finansowej (Powiat Krapkowicki),
 f)udzielenia pomocy finansowej (Województwo Opolskie),
 g)udzielenia pomocy finansowej (Miasto Opole);
3) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
 /-/ Piotr Czok