Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 luty 2018r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.


Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 a) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie),
 b) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie),
 c) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie),
 d) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni),
 e) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim),
 f) podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 g) podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
3) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
 /-/ Piotr Czok