Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.) Gmina Gogolin ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2018:

Tabela 1

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2017

1

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

12 292,55

1 024,38

190

2.

Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gogolin

4 580,56

381,71

4

Miesięczna kwota dla Przedszkola niepublicznego wynosi 80% podstawowej kwoty dotacji – 819,50 złotych

Tabela 2

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2017r.

1.

Publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez organy inne niż Gmina Gogolin

17 110,32

1 425,86

172

3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

59 437,98

4 953,165

2

4.

Kwota przewidziana w części subwencji ogólnej dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, dzieci słabowidzących

23 448,24

1 954,02

3

5.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

15  268,20

1 272,35

3

 

 Wskaźnik zwiększający  dla szkoły  wynosi -    1,038