Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”

 

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”, w dniu 16 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.23.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. dokonała oceny i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez: 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Długosz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFWyniki_program przeciwdziałania wadom postawy.pdf