Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

Drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 168 z mapy 3 obręb obręb Obrowiec, o pow. 0,0510 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 95,10 m2, dach kryty dachówką, ściany murowane, parter i poddasze użytkowe. Na działce znajduję się także budynek gospodarczy o pow. 25,95 m2. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00059498/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  85 000,00 zł.

Wadium –  8 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 3 maja 2018 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Tygodniku Krapkowickim.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.

                                                                                        

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

przetarg_Gogolin.jpeg