Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                             ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 kwietnia 2018r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.
Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
5) interpelacje i zapytania radnych;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2017 rok:
- sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
- sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
8) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
9) przyjęcie raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 2014 – 2020 (raport monitoringowy);
10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 47/35 z k.m. 2 obręb Gogolin 2),
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 47/36 z k.m. 2 obręb Gogolin 2),
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 47/37 z k.m. 2 obręb Gogolin 2),
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 47/38 z k.m. 2 obręb Gogolin 2),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 937/9 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 937/10 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/3 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/4 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/5 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/6 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/35 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 327/1 z k.m. 5 obręb Gogolin 2),
o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 327/2 z k.m. 5 obręb Gogolin 2),
p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 327/3 z k.m. 5 obręb Gogolin 2),
q) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 327/4 z k.m. 5 obręb Gogolin 2),
r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nr. działki 328/6 z k.m. 2 obręb Odrowąż),
s) poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości inkasa,
t) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
 /-/ Piotr Czok