Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

 PO I AKTUALIZACJI

 Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. ) Gmina Gogolin ogłasza: 

  1. Podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – I aktualizacja kwiecień 2018

Tabela 1

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2017

1

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

11 501,59

958,46

194

2.

Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gogolin

4 653,20

387,77

4

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym , niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 80% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Wskaźnik zwiększający dla szkół  nie będących szkołami specjalnymi

Tabela 2

Lp.

Typ placówki

Wskaźnik zwiększający

1.

Publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez organy inne niż Gmina Gogolin

          

                       1,116