Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 06 września 2012r.

Na podstawie § 8 ust. 1 statutu sołectwa Górażdże (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa,

zwołuje się na dzień 17 września 2012r. zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się
o godz. 18.00 (II termin zebrania: godz. 18.30) w świetlicy środowiskowej w Górażdżach.

Porządek zebrania:

  1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  2. złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa;
  3. przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
  4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. wybór Sołtysa;
  6. wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
  7. wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                        Burmistrz Gogolina
                                                                                                                       /-/Joachim Wojtala