Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 i 650) Burmistrz Gogolina

 

informuje, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w 2018 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonym w dniu 13.06.2018 r., Komisja postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2 na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;

2) organizację imprez integracyjnych i charytatywnych.

Na realizację zadania udzielono  dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

 

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.pdf