Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 czerwca 2018 r.
(tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się XIV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie I kadencji.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
  4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w III kwartale 2018 roku.
  5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
  6. Zakończenie obrad posiedzenia.

Załączniki:

PDFZawiadomienie o XIV Posiedzeniu GRS w Gogolinie.pdf