Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 04 lipca 2018r. (środa) o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 b) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 c) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin,
 d) dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
4) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok