Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 372 z mapy 6 obręb  Gogolin 1, o pow. 1,2642 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00070197/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny obsługi podróżnych, w tym usługi hotelarskie i stacji paliw (symbol w planie Up/KS).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  545 000,00 zł.

Wadium –  54 500,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia    7 września 2018 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Gazecie Wyborczej - komunikaty.

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala
 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf