Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu

WG.VI.6220.17.2012                                                                                                                                                Gogolin, 05.10.2012 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  Pani Magdaleny Gryta reprezentującej inwestora Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach z dnia 03.08.2012r dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości ok. 3800m dla potrzeb realizacji zadania „Przebudowa gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz na odcinku Obrowiec – rzeka Odra” .

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr ew. gruntu 332/2, 549, 567, 568, 560, 559, 539, 528, 501, 500, 499, 498, 497, 485/4, 473, 470/3, 395/1, 395/2, 410, 409, 407/1, 405, 404, 403, 371, 372, 408, 373, 383, 374, 379, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 292, 291, 290, 289, 288, 590, 65, 63, 59/2, 59/1, 60, 56/4, 55, 19, 21,  obręb 0007-Obrowiec

Inwestor : Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach .
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

        Od  w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a  w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Obrowiec).