Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA GODZINY SESJI RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE.
SESJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 10.00

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 października 2012r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (Radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 7. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2011/2012;
 8. podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec,
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek