Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.  wraz z załącznikami;
8)przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.;
9) ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin za 2016 – 2020;
10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
g) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
 /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr LVI_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_b_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_c_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_d_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_e_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_g_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVI_f_2018.pdf