Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

W związku z obowiązkiem jakie nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gogolina przedstawia do konsultacji ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK

Opracowany program będzie stanowił podstawę do nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na załączonym formularzu w terminie od 24.10.2012r. do 14 listopada 2012r. (w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, I piętro, pokój nr 12 lub w wersji elektronicznej na adres: urzad@gogolin.pl)

PDFprojekt uchwały_roczny program_ 2013.pdf

DOCFormularz konsultacji projektu uchwały.doc