Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 października 2018r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2017/2018;
8) informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2018;
9) informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku  2018;
10) informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
b) uchwalenia Statutu Gminy Gogolin,
c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
12) wolne wnioski i informacje;
13) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie   
/-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr LVII_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVII_b_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LVII_c_2018.pdf