Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Gogolin, 12 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu

od dnia 16 października  2018 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

1.  Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK.
 
2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 29 października 2018 r. i zakończą w dniu 5 listopada 2018 r.

3.  Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz  może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski  w Gogolinie, I piętro pokój nr 12) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres:

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • zgłoszone anonimowo
  • po dniu 5 listopada 2018 r. po godz. 16.30.

 

Załączniki:

PDFprojekt_uchwały_roczny_program_współpracy.pdf

DOCXFormularz konsultacji projektu uchwały.docx

PDFFormularz konsultacji projektu uchwały.pdf