Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam  o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji gazowej na działce nr ewid. 332/5 k. m. 3 obręb Zakrzów.

PDFOgłoszenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji.pdf