Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                      ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 07 listopada 2018r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) podsumowanie 4-letniej pracy Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2014 – 2018);
8) podsumowanie 4-letniej pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2014 – 2018);
9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
    a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
10) wolne wnioski i informacje;
11) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwał Nr LVIII_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwał Nr LVIII_b_2018.pdf