Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 06.11.2018 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie stacji gazowej na działce nr ewid. 332/5 k. m. 3 obręb Zakrzów.                                                          

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją. Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 06.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf