Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie

Zarządzenie Nr Or. I. 0050.158.2018 Burmistrza Gogolina  z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 63 ust.13 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 5 listopada 2018 r. powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4 Pani Ilonie Reinert wicedyrektorowi przedszkola do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.158.2018.pdf