Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L

Gogolin 05.12.2018 r.

PDFInformacja o wynikach II przetargu.pdf

 

 

 

Gogolin 20.11.2018 r.

Zgodnie z § 9 ust.2  Regulaminu trybu postępowania przy sprzedaży pojazdu STAR 244 L o numerze rejestracyjnym OPG261H ustalonym Zarządzeniem Nr WA.120.1.20.2018 Burmistrza Gogolina z dnia  22 października 2018 r.

GMINA  GOGOLIN

47-320 GOGOLIN

UL. KRAPKOWICKA 6

 

OGŁASZA II  PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L o numerze rejestracyjnym OPG261H, rok produkcji 1983 r.

Cena wywoławcza: 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  05.12.2018 o godz. 10.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 500,00 zł, które winno znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym w regulaminie przetargu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie do dnia 05.12.2018 r. do godz. 9.45.

Pisemne oferty dotyczące zakupu samochodu przygotowane zgodnie z regulaminem trybu postępowania przy sprzedaży samochodu STAR 244L o numerze rejestracyjnym OPG261H ustalonym Zarządzeniem Nr WA.120.1.20.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 22 października 2018 r. należy złożyć do dnia 05.12.2018 r. do godz. 9.30.

Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z wymienionym wyżej regulaminem.

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o II przetargu na samochód.pdf

PDFRegulamin sprzedaży samochodu.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza_zmiana zarządzenia w sprawie przetargu.pdf