Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN80/100 MOP 8,4 MPa na działce nr ewid. 332/5 k. m. 3 obręb Zakrzów.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją. 
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania. 
Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 23.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 

Z up. Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

Załączniki:

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf