Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XV/2018

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 26.09.2018 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:00

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Brüll Daniela
 3. Gabor Wiktor
 4. Hońka Ginter
 5. Nadbrzeżny Jan
 6. Sadowska Henryka
 7. Szwugier Urszula
 8. Wandrowski Dariusz
 9. Wiora Marta
 10. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 4. Cecylia Woźniak – pracownik socjalny Domu Spokojnej Starości w Kamionku –
  w zastępstwie dyrektor Barbary Dołowicz;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 7. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 8. Piotr Giecewicz – Zastępca dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego;
 9. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 10. Tworkowska Agata –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 10 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakiekolwiek zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zachęcił także do dostarczania materiałów, celem uzupełniania kroniki GRS.

 

Ad. 3

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny odczytał sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w III kwartale 2018 roku. Sporządzone sprawozdanie obejmuje okres od 28.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

W okresie sprawozdawczym Gminna Rada Seniorów w Gogolinie oraz  poszczególni jej członkowie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

28.06.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora z Gminy Gogolin wzięli udział w wyjeździe do Opola – Winowa, gdzie uczestniczyli w całodziennej imprezie pn. "Senioriada  2018".

01.07.2018 r. - W godzinach popołudniowych równolegle w dwóch miejscowościach odbywał się „muzyczny weekend”: w Kamieniu Śląskim na dziedzińcu Sebastianum Silesiacum można było podziwiać występ Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa pod dyrekcją Andrzeja Bojarskiego, a w sąsiednim Kamionku odbył się „Koncert na wodzie”, gdzie wystąpiła Magdalena Witoszek z piosenkami z repertuaru Anny Jantar. 

05.07.2018 r.-W GCK w Gogolinie w ramach cyklu tzw. Złotych Wykładów z okazji 50 - lecia uzyskania praw miejskich oraz obchodów 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie odbyło się spotkanie z Ernestem Jelito, Prezesem Cementowni Górażdże S.A., który opowiedział o wykorzystaniu potencjału międzynarodowego koncernu „Heidelberg Cement” dla rozwoju społeczności lokalnej.

07 – 08.07.2018 r. - Na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie odbył się festiwal muzycznych wspomnień. Świętowano 20 - lecie partnerstwa Gminy Gogolin z Jablunkovem. Imprezę poprowadzono w konwencji festiwalu wspomnień. W pierwszym dniu można było podziwiać czeskie zespoły, które wykonały przeboje zespołów Boney M, Elvisa Presleya, ABBA,
a także podziwiać kabaret „Rak”. W dniu następnym - w niedzielę, wystąpiła Helena Mlynkova oraz kapele czeskie i polskie.

21 – 22.07.2018 r.- W godzinach popołudniowych na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie odbył się finał Artystycznego Lata w Mieście. W sobotę wystąpiły zespoły: ARCI (zespół Reggae), UNIVERSE, Josef Pavlusik z zespołem (laureat czesko-słowackiego programu muzycznego „Mam talent”), a także gwiazda wieczoru – Natalia Szroeder. W niedzielę
w ramach „Dni przemysłu i żeglugi” zaprezentowały się zespoły: SIERRA z Krapkowic, SALEN z przebojami zespołu „Dżem”, „ŻUKI” i Joachim Perlik, którzy wykonali przeboje The Beatles, Czesława Nemena i Czerwonych Gitar, a późnym wieczorem odbyły się pokazy multimedialne na tle zabytkowych pieców wapienniczych. Ponadto zorganizowano wiele atrakcyjnych zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych: uśmiechnięte miasteczko – malowanie twarzyczek i mega bańki mydlane, akademia rzemiosła artystycznego (ceramika
i kowalstwo), industrialna karawana  - warsztaty poprowadzone przez artystów z Belgii, naukowa zabawa z wodą, pokazy performerskie (rzeźbienie w drewnie piłą mechaniczną).

27.07.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora (ok. 50 osób) uczestniczyli w wyjeździe do Świdnicy, gdzie zwiedzali zabytkowy Kościół Pokoju i Katedrę, stare mury, a z wieży widokowej mogli podziwiać miasto i jego okolice. Zwiedzili również Rynek i centrum miasta.

27.08.2018 r. - Odbyło się zebranie mieszkańców Malni, w którym uczestniczyła spora grupa seniorów. Obecny na tym spotkaniu Burmistrz Gogolina - Joachim Wojtala przedstawił informację o stanie realizacji planu gospodarczego gminy, w szczególności inwestycji, dzięki którym ulegnie dalszej poprawie poziom bezpieczeństwa oraz warunki życia mieszkańców gminy. Opowiedział między innymi o budowie obwodnicy Choruli i Malni, nowej ulicy
w Malni, a także o uporządkowaniu terenu po rozbiórce starego budynku u zbiegu ulic  Kamiennej i Opolskiej oraz  o Centrum Przesiadkowym, w którym swoją nową siedzibę będzie miała Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, a także prowadzona będzie szeroka działalność kulturalna, gdzie również Seniorzy będą mogli się spotykać i organizować różnorodne zajęcia. Budowa obwodnicy ma się zakończyć w połowie przyszłego roku, natomiast budowa nowej ulicy w Malni jest już na ukończeniu, podobnie jak wspomniane Centrum Przesiadkowe, które niebawem zostanie oddane do użytku.

29.08.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora ( ok. 50 osób) odbyli całodniową wycieczkę do Książa. Po przyjeździe na miejsce zwiedzano Zamek, Palmiarnię oraz zatrzymano się na wspólny posiłek w "Barze u Daisy", a potem odbył się przejazd autokarem w inne miejsce
i strome podejście na górę połączone ze zwiedzaniem Zamku Grodno.

09.09.2018 r. - Na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie odbyły się Gminne uroczystości Święta Plonów "Żniwniok 2018". Przed południem w kościele pw. NSPJ odprawiono mszę świętą dziękczynną, a po południu przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Cementowni "Górażdże" odbył się przemarsz barwnego i pięknie ustrojonego korowodu dożynkowego, w którym szli
i jechali zaproszeni goście, a także reprezentanci poszczególnych sołectw ze swoimi przepięknymi koronami dożynkowymi. W trakcie przejazdu prezentowali scenki rodzajowe oraz pełne humoru hasła i teksty nawiązujące do aktualnej, codziennej rzeczywistości.
W korowodzie można było podziwiać pięknie ubrane  przedszkolaki i młodzież ze szkół,
w tym z gogolińskiego liceum, jak również Seniorów z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Klub Seniora wziął również udział w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Gogolina z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II i zajął II miejsce oraz otrzymał nagrodę 800 zł. Po zakończeniu korowodu odbyła się część oficjalna święta plonów - wręczanie chleba dożynkowego Burmistrzowi Gogolina przez starostów dożynek oraz przekazanie chleba gościom  i osobom oraz przedstawicielom instytucji, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.  Częstowano dożynkową kawą i kołoczem oraz odbyła się też prezentacja licznych stoisk kulinarnych pod hasłem "Nasze korzenie, nasze smaki ", a przy tym odbywała się zbiórka datków na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Okaż Serce Innym". Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać występy artystów z terenu gminy oraz występy gwiazdy wieczoru – zespołu "Frele".

17.09.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora z Gogolina (ok. 50 osób) pożegnali lato 
w ośrodku wypoczynkowym „RUEDA” w Januszkowicach.

19.09.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbył się wykład pt. "Zmiany ustrojowe w krajach Europy Wschodniej", który wygłosił Senator RP – prof. Piotr Wach. Było to kolejne interesujące spotkanie z cyklu  "Złotych Wykładów", które odbywają się z okazji  50-lecia nadania Gogolinowi praw miejskich i 70-lecia LO im. KEN w Gogolinie.

24.09.2018 r.- Członkowie Klubu Seniora z gminy (ok. 50 osób) spotkali się
w Januszkowicach w ośrodku wypoczynkowym „Rueda”, gdzie pożegnali tegoroczne lato.

25.09.2018 r. - Przedstawiciele GRS oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym” udzielili wywiadu red. Halinie Nabrdalik z „Radia Opole”  o funkcjonowaniu środowiska seniorów w gminie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym tj. 09.08.2018 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zapraszające środowiska seniorów do udziału w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Lekkiej Atletyce w Kategorii Masters Senior, które miały się odbyć w dniu 01.09.2018 r. (termin zgłoszeń ustalono na dzień 30.08.2018 r.).

Z regulaminu tych zawodów wynikało, że impreza ma charakter otwarty czyli dla wszystkich, którzy ukończyli 35 lat, bez podziału na kategorie wiekowe.

Przewodniczący poinformował, iż rozesłał i dostarczył wspomniane pismo wraz regulaminem niektórym osobom z GRS  licząc, że może ktoś z środowiska seniorów zechce wystartować, ale nie było żadnego odzewu.

Przewodniczący przekazał informację, iż Gminne Centrum Reagowania przygotowało plakietki samoprzylepne, na których umieszczono najważniejsze numery telefonów do wykorzystania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala wspólnie z naczelnikiem GCR Tadeuszem Byrskim przekazali wspomniane plakietki pani Marcie Wiora – wiceprzewodniczącej GRS, która rozprowadziła plakietki w środowisku seniorów. Dzięki temu poprawi się poczucie bezpieczeństwa seniorów, bo w razie potrzeby będą mogli kontaktować się z odpowiednimi służbami.

Pan Jan Nadbrzeżny zauważył, iż członkini GRS, pani Krystyna Broj, znalazła się wśród laureatów uhonorowanych statuetką Karolinki. Pani Krystyna jest aktywna nie tylko w GRS, ale też udziela się w swoim środowisku zamieszkania tj. w Kamieniu Śląskim. Między innymi występuje w zespole folklorystycznym, działa na rzecz odnowy wsi, w Mniejszości Niemieckiej i przyczynia się do integracji gminnej społeczności. W związku z tym Przewodniczący w imieniu całej GRS złożył najlepsze gratulacje.

W imieniu Gminnej Rady Seniorów Przewodniczący podziękował Burmistrzowi Gogolina, Joachimowi Wojtali, Zastępcy Burmistrza także Radzie Miejskiej i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za zorganizowanie wielu różnorodnych imprez, jak również niezwykle interesujących wydarzeń podczas tegorocznego lata, w których mogli uczestniczyć seniorzy.

Głos zabrała pani Henryka Sadowska, z zapytaniem czy są dostępne jeszcze plakietki
z numerami telefonów. Pani Marta Wiora odpowiedziała, że plakietki ciągle są i można się po nie zgłosić albo w Klubie Seniora albo w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

Poddano pod głosowanie sprawozdanie. Przyjęto jednomyślnie 10 glosami „za”.

 

Ad.4.

Dyżury członków GRS odbyły się zgodnie z harmonogramem dyżurów na III kwartał 2018 r.

Ustalono harmonogram dyżurów na IV kwartał 2018 r. :

 • Chorula (CAW Chorula) – 02.10.2018 r.  – p. Dariusz Wandrowski;
 • Kamionek (DSS Św. Barbara) – 02.10.2018 r. – p. Urszula Szwugier;
 • Malnia (szkoła podstawowa) – 02.10.2018 r. – p. Wiktor Gabor;
 • Górażdże (świetlica młodzieżowa) – 02.10.2018 r. – p. Zdzisław Zinczyn;
 • Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – 02.10.2018 r. – p. Krystyna Broj;
 • Obrowiec (salka DFK) – 02.10.2018 r. – p. Marta Wiora;
 • Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) – 02.10.2018 r.-
  p. Jan Nadbrzeżny;
 • Odrowąż (CAW Odrowąż) – 02.10.2018 r. – p. Ginter Hońka;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 02.10.2018 r. – p. Henryka Sadowska;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 06.11.2018 r. – p. Jerzy Długosz;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 04.12.2018 r. – p. Henryka Sadowska.

 

Ad.5.

Przewodniczący oddał głos panu Andrzejowi Mrowiec, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

Pan dyrektor zaprosił Seniorów na bezpłatne badania i konsultacje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w ramach akcji „Nie czekaj-nie zwlekaj!”. Codziennie od 1 października w godz. 8.00-18.00 w Poradni Ginekologiczno-Położniczej można wykonać badania cytologiczne oraz badania piersi. Dodatkowo 17 i 24.10 organizowane są konsultacje z lekarzem urologiem, 16.10 oraz 23.10 z lekarzem chirurgiem-onkologiem, 11.11 oraz 12.11 natomiast bezpłatne badania mammograficzne. Od 09.10 do 25.10 w laboratorium można oddać kał do badania na krew utajoną w ramach profilaktyki raka jelita grubego, natomiast w każdą śro od 9.00 do 13.00 odbędą się konsultacje specjalistyczne dotyczące wyników jelita grubego. 20.10 natomiast zaplanowano dzień otwartych drzwi w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Ponadto odbędą się spotkania w sołectwach na terenie gminy, a w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz warsztaty kulinarne.

Pani Krystyna Broj zapytała o badania kardiologiczne. Dyrektor GOZ odpowiedział, iż Ośrodek Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby badania kardiologiczne także znalazły się na liście badań. Z kolei pani Henryka Sadowska zadała pytanie o  szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców. Pan Andrzej Mrowiec odpowiedział, iż istnieje taka możliwość. W ubiegłym roku przeciw grypie z projektu gminnego zaszczepiło się 108 osób.

W wolnych wnioskach Przewodniczący GRS Jan Nadbrzezny zwrócił uwagę na dodatek NTO, zawierający informacje o Gminie Gogolin oraz prosił, aby zapoznać się z tym, gdyż stanowi podstawowe źródło najważniejszych informacji. Przewodniczący zaapelował także aby rozsądnie dokonać wyborów w nadchodzących wyborach samorządowych, aby w Gminie Gogolin żyło się bezpiecznie, aby stawiać kroki do przodu, a „my jako Seniorzy i nasze rodziny czuli się tutaj bezpiecznie”. Zauważył, iż wszyscy mamy na to wpływ, co się dzieje
w naszym najbliższym środowisku.

Głos zabrał Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, który zauważył, iż jest to ostatnie spotkanie w mijającej kadencji i w związku z tym podziękował w imieniu całego kierownictwa i pracowników Urzędu za współpracę, wręczając członkom Rady album, wydany z okazji 50-lecia nadania praw miejskich miastu Gogolin.

Burmistrz Gogolina zaprosił również do świętowania 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie w dniach 12-14 października br.

Na zakończenie poinformował, iż istnieje możliwość „zwiedzenia” budowanego Centrum Przesiadkowego, które wkrótce zostanie oddane do użytku i w którym znajdować będzie się także strefa dla Seniorów gminy.

 

Ad. 6 

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie
                                Jan Nadbrzeżny

 

Protokołowała                                                                  

Agata Tworkowska           

Protokół sporządziła:

Monika Buk                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

PDFProtokół z XV Posiedzenia GRS.pdf