Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 09 stycznia 2019r.


Na podstawie § 8 statutu sołectwa Malnia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic, zwołuje się na dzień 17 stycznia 2019r. (czwartek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 18.30
w Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, ul. Podgórna 3.

Porządek zebrania:
1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
3) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
4) wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) wybór Sołtysa;
6) wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
7) wolne wnioski i zapytania.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala