Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach

                                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                                               BURMISTRZA GOGOLINA
                                                                                z dnia 14 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 8 statutu sołectwa Górażdże (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w świetlicy młodzieżowej w Górażdżach (ul. Wiejska 5).

Porządek zebrania:
1)wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2)złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
3)przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
4)wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)wybór Sołtysa;
6)wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
7)wolne wnioski i zapytania.

                                                                      Burmistrz Gogolina

                                                                       Joachim Wojtala