Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

 

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 13 grudnia 2012 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 13 grudnia 2012r. i kończą w dniu 27 grudnia 2012r.

3. Forma konsultacji:

Zgłaszanie uwag i opinii na piśmie przy wykorzystaniu formularza konsultacji, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gogolinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: os@gogolin.pl.

4. Wyniki konsultacji:

Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

PDFProjekt uchwały z dnia 23.11.2012 r.pdf

PDFzmiany (z 11.12.2012 r.) do uchwały.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

PDFsprawozdanie-konsultacje.pdf