Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu

Obwieszczenie

Burmistrza Gogolina

z dnia 21 stycznia 2019r.

 

Na podstawie § 8 statutu sołectwa Obrowiec (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą
nr  III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 29 stycznia 2019r. (wtorek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się
o godz. 1800 w  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu (ul. Łąkowa 1).

Porządek zebrania:

  1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  2. złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
  3. przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
  4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. wybór Sołtysa;
  6. wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
  7. wolne wnioski i zapytania.

                                                                   Burmistrz Gogolina

                                                                   Joachim Wojtala