Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                               ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 16.00
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej
   w Gogolinie na 2019 r:
a) zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
b) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
c) zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
d) zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
e) zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019,
b) nadania nazwy ulicy („Wrzosowa”),
c) nadania nazwy ulicy („Józefa Cebuli”),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.115/10 k.m. 1 obręb Odrowąż),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.300/1 i 273 k.m. 1 obręb Malnia),
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 205/3 k.m. 4 obręb Gogolin 2),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 487/2 k.m. 5 obręb Karłubiec),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.939/36 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
i) udzielenia pomocy finansowej (pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego),
j) udzielenia pomocy finansowej (pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle),
k) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
9) wolne wnioski i informacje;
10) zakończenie obrad sesji.
                                               Przewodniczący
                                            Rady Miejskiej w Gogolinie
                                                 /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr IV_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_k_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV_l_2019.pdf