Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim

                                                                                                Obwieszczenie
                                                                                            Burmistrza Gogolina

                                                                                           z dnia 25 stycznia 2019r.Na podstawie § 8 statutu sołectwa Kamień Śląski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałąNr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 05 lutego 2019r. (wtorek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim (Pl. Myśliwca 5).

Porządek zebrania:

  1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
  3) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
  4) wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5) wybór Sołtysa;
  6) wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
  7) wolne wnioski i zapytania.
                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                             /-/Joachim Wojtala