Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji  gminnego programu polityki zdrowotnej  pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”

 

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który w 2019 roku będzie realizował gminny program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”, w dniu 22 stycznia 2019 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.9.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. dokonała oceny ofert i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja zaproponowała wysokość dotacji w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 

 BURMISTRZ GOGOLINA

Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o wynikach konkursu ofert - nowotwory.pdf