Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku

Obwieszczenie

Burmistrza Gogolina

z dnia 28 stycznia 2019r.

 

Na podstawie § 8 statutu sołectwa Kamionek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr  III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 07 lutego 2019r. (czwartek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w  Domu Spokojnej Starości
„Św. Barbara” w Kamionku (ul. Polna 24).

Porządek zebrania:

 1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
 2. złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
 3. przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. wybór Sołtysa;
 6. wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
 7. wolne wnioski i zapytania.                                                                                                      


                                                Burmistrz Gogolina

                                                /-/Joachim Wojtala