Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce

OBWIESZCZENIE
   BURMISTRZA GOGOLINA
    z dnia 28 stycznia 2019r.

Na podstawie § 8 statutu sołectwa Dąbrówka (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 13 lutego 2019r. (środa) zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrówka. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w Filii  PSP Nr 3 w Zakrzowie (szkoła), ul. Mickiewicza 3.

Porządek zebrania:
1)wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2)złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
3)przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
4)wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)wybór Sołtysa;
6)wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
7)wolne wnioski i zapytania.

                            Burmistrz Gogolina

                           /-/Joachim Wojtala