Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 28 stycznia 2019r.

Na podstawie § 8 statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic,

zwołuje się na dzień 18 lutego 2019r. (poniedziałek) zebranie Dzielnicy Gogolin-Karłubiec. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie, ul. Krapkowicka 141.

Porządek zebrania:
1)wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2)złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy za całą kadencję;
3)przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy informacji o aktualnym stanie środków na funduszu Dzielnicy;
4)wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy;
6)wybór Zarządu Dzielnicy;
7)wolne wnioski i zapytania.
                                             Burmistrz Gogolina

                                            /-/Joachim Wojtala