Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                       ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 13 lutego 2019r. (środa) o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.


Porządek obrad:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie,
b)poboru podatku, rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa,
c)o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
d)zmiany uchwały,
e)ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej;
4) zakończenie obrad sesji.
            


                                Przewodniczący
                             Rady Miejskiej w Gogolinie

                                /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr V_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V_e_2019.pdf