Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.32.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 15.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04.01.2019r. na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.pdf