Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej relacji GPZ Krapkowice – Groszowice na działkach nr ewid. 232/1, 382/1, 231/2, 382/2, 231/3, 382/3 k. m. 3 obręb Chorula, 229/2 oraz części działek 196 i 228/2 k. m. 4 obręb Górażdże, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją. 
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania. 
Jednocześnie informuję, iż na podstawie przeprowadzonych analiz z postępowania wyłączono działki nr ewid. 182, 162/3, 161, 162/2, 165, 189, 188, 185, a także część działek nr ewid. 196, 228/2, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże.
Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 22.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Chorula i Górażdże, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.