Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/9 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0855 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000,00 zł.*   Wadium – 6 500,00 zł.    

 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/10 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0938 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 71 500,00 zł.*   Wadium – 7 150,00 zł.  

 

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/15 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0932 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 71 000,00 zł.*   Wadium – 7 100,00 zł.  

 

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/11  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/11  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1134 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 86 000,00 zł.*   Wadium – 8 600,00 zł.  

 

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/12  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/12  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1214 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 92 000,00 zł.*  Wadium – 9 200,00 zł. 

 

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/14  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/14  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1119 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 85 000,00 zł.*  Wadium – 8 500,00 zł.

7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/35 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0978 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 88 000,00 zł.*   Wadium – 8 800,00 zł.  

 

8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Lompy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 713 z mapy 9 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,0628 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 34 000,00 zł.*   Wadium – 3 400,00 zł.  

 

9. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Bagiennej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 1049 z mapy 10 obrębu Karłubiec o pow. 0,0435 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00024407/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 22 000,00 zł.*   Wadium – 2 200,00 zł.  

 

10. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Ligonia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 937/7 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0158 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00058798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 11 600,00 zł.*   Wadium – 1 160,00 zł.  

 

11. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul Spacerowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 287/6 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0259 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500,00 zł.*   Wadium – 950,00 zł.   

 

12. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Przyjaciół Schongau, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki         Nr 1387/21 i 1387/22 z mapy 4 obrębu Karłubiec o łącznej pow. 0,0092 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00057597/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3 800,00 zł.*   Wadium – 380,00 zł.  

 

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetargi odbędą się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  10 kwietnia 2019 r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                         

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFPrzetarg na sprzedaż nieruchomości (skan z odręcznym podpisem).pdf