Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 marca 2019r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVII  Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie – ostatnie Posiedzenie I kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
  4. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Gogolina” dla śp. Augustyna Brüll.
  5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
  6. Zakończenie obrad ostatniego posiedzenia GRS I Kadencji.

Załącznik:

PDFZwiadomienie o XVII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf