Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XVI/2018

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 19.12.2018 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-11.45

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Długosz Jerzy
 3. Gabor Wiktor
 4. Hońka Ginter
 5. Mnich Maria
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Sadowska Henryka
 8. Szwugier Urszula
 9. Wandrowski Dariusz
 10. Wiora Marta
 11. Zając Zdzisław.

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
 4. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 6. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 7. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8. Teresa Rychter – w zastępstwie prezes UTW Jolanty Matuszek;
 9. Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;
 10. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 11. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

 

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów.

Następnie Przewodniczący GRS zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania. Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Przewodniczący poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zachęcił także do dostarczania materiałów,  celem uzupełniania kroniki GRS.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny w imieniu całej Rady wręczył symboliczne kwiatki dla członków Rady Seniorów, którzy w ostatnim kwartale 2018 roku obchodzili „okrągłe” urodziny -  pani Henryce Sadowskiej oraz panu Dariuszowi Wandrowskiemu. Jubilaci podziękowali za pamięć oraz za życzenia.

Pani Marta Wiora, wiceprzewodnicząca GRS poinformowała, iż w ostatnim czasie udało się odwiedzić chorą członkinię Rady , nieobecną od dłuższego czasu na posiedzeniach.

 

 

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w IV kwartale 2018 roku. Sprawozdanie obejmuje okres od 26.09.2018 r. do 19.12.2018 r.

W okresie sprawozdawczym Gminna Rada Seniorów w Gogolinie, a także jej poszczególni członkowie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

 • 29.09.2018 r. - Odbył się 15. kilometrowy rajd rowerowy szlakiem kapliczek,
  w którym wzięło udział ponad 100 cyklistów. Przewodnikiem rajdu, który opowiadał o historii kapliczek był pan Jerzy Długosz, członek Rady Seniorów. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie od  kapliczki w Gogolinie, potem pojechali do Strzebniowa, Wygody, Obrowca, dalej do kapliczki na Bagnie i zakończyli zwiedzanie przy kapliczce w Karłubcu.
 • 29.09.2018 r. - Wieczorem o godz. 18.00 w Krapkowickim Domu Kultury odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. „Pontifex”, na  który przybyło wielu zaproszonych gości oraz wielu mieszkańców powiatu krapkowickiego. Film opowiadał o życiu i działalności b. Ordynariusza Diecezji Opolskiej, arcybiskupa  Alfonsa Nossola.
 • 06.10.2018 r.- Odbył się II Gogoliński Cross Szpica Tour zorganizowany przez Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie. Na blisko 13. kilometrowej trasie uczestniczyło ok. 150 biegaczy, a wśród nich kilkunastu seniorów. W godzinach wieczornych przy pomniku Karolinki i Karlika odbyła się audycja promująca gminę Gogolin, realizowana na żywo przez TVP 3 OPOLE. W ramach audycji odbyły się prezentacje zespołów artystycznych, pokazano walory przyrodnicze i osiągnięcia gminy w wielu dziedzinach, były również wywiady z liderami.
 • 12.10.2018 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej obchodziło 70 -lecie swojego istnienia. Na uroczystość przybyli absolwenci szkoły, dawni oraz aktualni nauczyciele i uczniowie szkoły, rodzice i wielu zaproszonych  gości, w tym Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok wraz z radnymi, także Opolski Kurator Oświaty. Przedstawiono rys historyczny liceum oraz dokonano wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” dla Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie, odbył się wykład  Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola - „Świadkowie Jana Pawła II”. Na zakończenie jeden z dawnych absolwentów, jak również uczniowie tej szkoły wystąpili z programem artystycznym.
 • 14.10.2018 r. - W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie odprawiona została uroczysta msza święta pod  przewodnictwem Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały w intencji gogolińskiego Liceum Ogólnokształcącego. O godz. 17.00 w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie odbył się jubileuszowy wieczór muzyczno – kabaretowy, w którym wystąpiła Orkiestra Dęta „Górażdże Cement”, Kabaret „RAK”, Peter Borkovec z zaprzyjaźnionego Jablunkova oraz Kabaret „Skeczów Męczących”.
 • 16.10.2018 r - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbył się wykład z cyklu „Złotych Wykładów”, który wygłosił były senator RP i trener reprezentacji Polski, Antoni Piechniczek. Wykład  pt. „Śląskie serca dla polskiej piłki czyli jak Antek, Benek i Zyga w piłkę grali” odnosił się w swojej treści do koleżeńskich, niezwykle sympatycznych więzi, które łączyły trenera reprezentacji z gogolińskimi piłkarzami, braćmi Blaut.
 • 17.10.2018 r. - Korzystając z uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, który udostępnił przewóz 5. osobowa delegacja Rady Seniorów i kilku osób z środowiska seniorów uczestniczyła w wyjeździe do Opola, gdzie w Teatrze im J. Kochanowskiego zorganizowano Regionalny Dzień Seniora. Obecni byli także przedstawiciele Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku na czele z panią dyrektor Barbarą Dołowicz oraz z wolontariuszem Domu panem Norbert Moric z Gogolina, wyróżnionym tytułem „Wolontariusz Roku Woj. Opolskiego”. Spotkanie było okazją do zwiedzenia  ekspozycji i okazją do interesujących rozmów z gronem senioralnym. Odbył się także dyskusyjny panel nt. korzyści zdrowotnych, jakie daje seniorom aktywny tryb życia.
 • 19.10.2018 r. - W godzinach przedpołudniowych z udziałem przedstawicieli PKP, Urzędu Marszałkowskiego, a także Burmistrza Gogolina, Joachima Wojtali                                    i Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Czoka, a także licznych zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Przesiadkowego, które powstało na bazie dawnego dworca kolejowego. Przedstawiono także referaty: „Wpływ kolei na rozwój gospodarczy Gogolina”, który wygłosił red. Szymon Kliszewski oraz „Od dworca kolejowego do centrum przesiadkowego”, który  przedstawił pan Krzysztof Reinert z Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Następnie obiekt został poświęcony i nastąpiło oficjalne otwarcie połączone ze zwiedzaniem. Wieczorem w GCK w Gogolinie odbył się uroczysty koncert z okazji otwarcia Centrum Przesiadkowego, na którym wystąpiła Orkiestra Rozrywkowa Happy Big Band z Mysłowic.
 • 19.11.2018 r. - Czteroosobowa delegacja Gminnej Rady Seniorów (Krystyna Broj, Henryka Sadowska,  Marta Wiora i Jan Nadbrzeżny) uczestniczyła w Forum Rad Seniorów woj. opolskiego i śląskiego, które odbyło się w kluczborskim ratuszu. Organizatorem forum było stowarzyszenie „Bona Fides” z Katowic.
 • 20.11.2018 r. - Z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i 70-lecia LO im. KEN w Gogolinie w GCK w Gogolinie odbył się wykład z cyklu „Złotych Wykładów” prof. Reinharda Kulessy pt. „Moje Camino Santiago”. Profesor wywodzący się
  z Gogolina, swoje studia i pracę związał z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.  Przez kilka lat był prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Profesor interesująco opowiadał o swoich fascynacjach wędrówką i pielgrzymowaniem szlakami apostoła Jakuba. Dzięki swojej pasji miał okazję spotkać na swej drodze niezwykle interesujących  ludzi.
 • 22.11.2018 r. - W pawilonie sportowym MKS Gogolin odbyły się „Andrzejki” dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. W programie były wróżby andrzejkowe i zabawa przy muzyce. Organizatorem imprezy był OPS
  w Gogolinie, któremu pomagali członkowie Klubu Seniora
 • 26.11.2018 r. - W GCK w Gogolinie staraniem Gminnego Ośrodka Zdrowia zorganizowano badania lekarskie dla ok. 50. seniorów (pomiar ciśnienia i poziomu cukru).
 • 28.11.2018 r. - W GCK  w Gogolinie odbyło się spotkanie pn. „O biznesie przy śniadaniu”, w którym wzięli liczny udział przedstawiciele lokalnego środowiska biznesowego, jak również zaproszeni goście, między innymi Burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura, jak również Rafał Mackowski, przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Dancewicz dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska i Kazimierz Łukawiecki, dyrektor PSS - Epidemiologicznej
  w Krapkowicach. Na spotkaniu zapoznano gości z rezultatami wdrażania „Strategii Rozwoju Gogolina na lata 2014 – 2020”, przedstawiono plany tworzenia warunków dla dobrej współpracy sąsiedzkiej i efektywnego rozwoju w ramach partnerskiego porozumienia Gogolina i Krapkowic, wymieniono efekty 5. letniego członkostwa Gminy Gogolin w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. W swoim wystąpieniu Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina oraz jego zastępca Krzysztof Długosz  mówili
  o zrealizowanych projektach infrastrukturalnych , które poprawią warunki życia i mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy (budowa obwodnicy Choruli i Malni oraz niedawno oddana do użytku droga do „Gniotpolu” i kościoła w Malni,
  o planowanych ścieżkach rowerowych na terenie Gogolina, w kierunku Krapkowic oraz do innych miejsc w najbliższej okolicy). Burmistrz zwrócił się do przedsiębiorców z propozycją, żeby rozważyli udzielenie wsparcia finansowego dla projektu pn. „Senior Taxi”, co znacząco usprawniłoby starszym mieszkańcom gminy dojazdy do Gogolina i Krapkowic. Wieczorem w GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie liderów Odnowy Wsi, połączone ze szkoleniem pn. „Odnowa wsi w nowym okresie programowana 2014 – 2020”, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszeń i klubów sportowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Zaprezentowano również projekt programu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych (także dla środowiska seniorów), które będą realizowane w 2019 roku.
 • 30.11.2018 r. - Tegoroczny Andrzejkowy Nordic Walking rozpoczął się wyjazdem do Strzelec Opolskich, gdzie pod opieką przewodnika Małgorzaty Porosiło uczestnicy,
  w większości członkowie UTW i Klubu Seniora, zwiedzali park miejski i zabytki. Kilkukilometrowy marsz poprzedzono rozgrzewką, którą przeprowadziła koleżanka Brygida z miejscowej sekcji Nordic Walking. Potem odbył się przejazd do Ligoty Dolnej, gdzie zwiedzano Muzeum Sztuki Sakralnej, a na koniec pobytu był wspólny posiłek. Wyjazd tak dużej grupy doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu Joachima Wojtali, Burmistrza Gogolina, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Rekreacyjno – Sportowego.
 • 03.12.2018 r. - Wiceprzewodnicząca GRS, Marta Wiora uczestniczyła w spotkaniu
  z przedstawicielami Poczty Polskiej w sprawie utworzenia konta bankowego „Pocztowiec” oraz innych udogodnień dla seniorów. W GCK w Gogolinie staraniem Gminnego Ośrodka Zdrowia, m.in. dyrektora Andrzeja Mrowca, zorganizowano badania lekarskie dla seniorów (spirometria, pomiar ciśnienia i poziomu cukru). 
 • 07.12.2018 r. - Marta Wiora, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, uczestniczyła w spotkaniu świątecznym Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Instytutu Śląskiego.
 • 08 – 09.12.2018 r. - W GCK w Gogolinie zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, w którym wzięli udział członkowie Klubu Seniora, wystawiając stoiska ze swoimi rękodziełami artystycznymi. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
 • 10.12.2018 r. - W GCK w Gogolinie w ramach spotkań z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości odbyło się spotkanie z Wojciechem Fortuną, mistrzem olimpijskim z Sapporo i mistrzem świata w skokach narciarskich. Wybitny sportowiec zaprezentował  krótki film z tamtej Olimpiady z komentarzem red. Bogdana Tomaszewskiego. Pan Wojciech opowiadał o swoich przeżyciach związanych
  z uprawianiem sportu i o niuansach  skoków. Niezwykle barwnie przedstawił przebieg swojej kariery sportowej, a także działalności poza sportowej, o swoich życiowych wzlotach i upadkach, o utworzeniu muzeum sportów zimowych. Wspomniał również  i o tym, że przed laty zdecydował się sprzedać na aukcji swój złoty medal olimpijski, żeby wesprzeć finansowo sportowca z USA, który uległ groźnemu wypadkowi na skoczni, jak również polską sportsmenkę, poszkodowaną w wypadku drogowym. Na zakończenie można było zrobić fotografię z mistrzem olimpijskim i uzyskać jego autograf.
 • 14.12.2018 r. - W pawilonie sportowym MKS Gogolin odbyły się warsztaty ozdób bożonarodzeniowych, w których uczestniczyli członkowie Klubu Seniora. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce innym” w Gogolinie. Przedstawiciele Klubu Seniora wzięli udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbył się na Rynku w Krapkowicach.
 • 16.12.2018 r. - W restauracji „Linder” w Malni odbyło się spotkanie wigilijne dla seniorów. Przybyli też zaproszeni goście: Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz ks. Hubert Sklorz, Proboszcz Parafii Malnia. Wspaniały program artystyczny zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Malni. Dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia świąteczne oraz przekazano wszystkim ozdoby świąteczne własnoręcznie wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej. Uczestnikom podano smakowite pierniki i kołacze, kawę, a także gorący posiłek. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka oraz Mniejszość Niemiecka. Równolegle, podobne spotkanie dla seniorów odbyło się w świetlicy wiejskiej w Odrowążu.
 • 18.12.2018 r. - W GCK odbyło się spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora
  z udziałem 140 seniorów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina oraz Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Gogolinie oraz księża miejscowych parafii, którzy składali wszystkim życzenia. Można było podziwiać piękną świąteczną scenografię, wspaniałe stroje i występy małych aktorów z Przedszkola Nr 1 w Gogolinie, którzy zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka. Podzielono się opłatkiem, jak również składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz śpiewano kolędy.

Świąteczne spotkania z udziałem mieszkańców, w tym seniorów zorganizowano we wszystkich sołectwach gminy Gogolin.

Poproszono, aby do protokołu dopisać spotkanie opłatkowe członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym ze strony Urzędu Miejskiego obecny był Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz. Spotkanie odbyło się dnia 14 grudnia w Karolince w Gogolinie.

Na zakończenie sprawozdania Przewodniczący złożył w imieniu Rady Panu Joachimowi Wojtali, Burmistrzowi Gogolina serdeczne gratulacje z okazji wygranych wyborów samorządowych. Życzył, żeby jak najlepiej i wytrwale sprawował swoją funkcję, żeby udało się zrealizować wszystkie zamierzenia dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podobne gratulacje złożyły dla Pana Piotra Czoka, który ponownie wybrany został na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie.

Sprawozdanie międzysesyjne zostało poddane pod głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 11 głosami „za”.

 

Ad.4.

W ramach  działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie Punktu Doradztwa dla Seniorów ustalono kolejne dyżury Seniorów na I kw. 2019 r., które odbywają się
w godzinach 10.00-12.00 w każdy pierwszy wtorek kwartału we wszystkich sołectwach gminy oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Ze względu na Nowy Rok wyznaczono drugi wtorek nowego kwartału. Harmonogram dyżurów ustalono w następujących terminach:

 

Lp.

Sołectwo

Członek GRS
lub zastępstwo

Miejsce

Data

1.

Chorula

Wandowski Dariusz

CAW Chorula

08.01.2019 r.

2.

Kamionek

Barbara Dołowicz (dyrektor DSS)

DSS ŚW. Barbara

08.01.2019 r.

3.

Malnia

Jan Nadbrzeżny

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 r.

4.

Górażdże

Nowak Eryka

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 r.

5.

Kamień Śląski

Broj Krystyna

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 r.

6.

Obrowiec

Wiora Marta

Salka DFK

08.01.2019 r.

7.

Zakrzów Dąbrówka

Wiktor Gabor

Świetlica młodzieżowa
w Zakrzowie

08.01.2019 r.

8.

Odrowąż

Hońka Ginter

CAW Odrowąż

08.01.2019 r.

9.

Gogolin

Mnich Maria

OPS pokój nr 7

08.01.2019 r.

10.

Gogolin

Długosz Jerzy

OPS pokój nr 7

05.02.2019 r.

11.

Gogolin

Sadowska Henryka

OPS pokój nr 7

05.03.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5.

W wolnych wnioskach o głos poprosił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Przekazał informacje dotyczące naborów na konkursy ogłoszone w 2019 r. Przypomniał, że o pieniądze mogą ubiegać się Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności punktowana jest celowość wydatkowania środków. Burmistrz Gogolina poinformował także o etapie prac nad budynkiem socjalnym na ul. Konopnickiej. Dodatkowo wskazał na realizowany wspólnie
z Jablunkovem projekt „Wyróżniamy się jakością”, mający na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie jakości usług, świadczonych przez oba samorządy. Krótko podsumował wizytę delegacji samorządowej gminy Gogolin w partnerskim Jabłonkowie. Jak zauważył, współpraca z tym czeskim partnerem przynosi kolejne owoce. Burmistrz poinformował, że kraj śląsko – morawski zainspirowany gogolińską inicjatywą pn. „Koperta Życia”,
z powodzeniem wprowadził ją również na swoim terenie dla czeskich seniorów. Natomiast gogoliński samorząd chce na grunt gminy Gogolin przenieść jabłonkowski projekt pn. „Taxi Senior”, czyli częściowo finansowane taksówki dla najbardziej potrzebujących i samotnych osób. Trwają już pierwsze rozmowy z chętnymi sponsorami, którzy chcieliby wesprzeć to ciekawe przedsięwzięcie. Burmistrz dodał, iż ważne jest, aby stworzyć rejestr osób, które są w potrzebie i liczy na pomoc Gminnej Rady Seniorów w ustaleniu takich osób. Następnie poruszył kwestię bezpańskich psów, które zawozi się do schroniska. Przedstawił jakie rozwiązania są praktykowane u naszych czeskich sąsiadów. Burmistrz poinformował także o zaplanowanym do realizacji projekcie pt. ”Tak blisko, a jednak tak daleko”, gdzie planowane są spotkania z grupami seniorów z terenu gminy Gogolin i Miasta Jablonków. W ramach projektu planuje się organizację 4. spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością i dobrymi praktykami u swoich odpowiedników po 2. stronie granicy.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował osobom zaangażowanym
w przygotowanie spotkań adwentowych, wigilii w swoich sołectwach. Zaprosił do czytania ogłoszeń, plakatów i przekazywania informacji w swoich środowiskach. Zaprosił na noworoczny koncert orkiestry "Campanella", która wystąpi 6 stycznia  
w gogolińskim Gminnym Centrum Kultury. Grupa pochodząca z miejscowości Cekcyn
w województwie kujawsko-pomorskim zaprezentuje najpiękniejsze melodie świąteczne
i pastorałki.

Na zakończenie życzył zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, aby zdrowie dopisywało przez cały nowy rok. Prosił, by przekazać życzenia w rodzinach oraz
w środowiskach senioralnych. Podziękował za współpracę i życzył wytrwałości.

W wolnych wnioskach głos zabrała pani Henryka Sadowska zgłaszając, iż czcionki na przystankach PKS są zbyt małe dla seniorów.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny podziękował Burmistrzowi Gogolina za przekazania informacji. Jednocześnie powiedział, że trzyma kciuki za powodzenie pomysłu „Seniortaxi”.

Burmistrz Gogolina ze względu na kolejne spotkania opuścił Salę Narad.

 

Pani Maria Mnich, członkini GRS, złożyła wniosek o przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla miasta Gogolina” pośmiertnie panu Augustynowi Bll, związanego
z gogolińską oświatą.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny uznał, iż jest to bardzo ciekawy wniosek. Poddał wniosek pani Marii Mnich pod głosowanie – „11 głosów za wystąpieniem do Rady Miejskiej w Gogolinie o przyznanie panu Augustynowi Brüll honorowej odznaki Zasłużony dla miasta Gogolina”.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny zauważył, iż jeszcze w I kw. 2019 r. zorganizowane zostanie spotkanie Rady Seniorów w sprawie omówienia wniosku pani Marii Mnich. O terminie
i miejscu poszczególni członkowie Rady zostaną poinformowani.

 

Życzenia świąteczne i noworoczne złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie. Życząc zdrowych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 

Przewodniczący GRS pan Jan Nadbrzeżny podziękował za życzenia, które napłynęły
z jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Podziękował za współpracę wszystkim obecnym na Sali. Podziękował także za wsparcie w realizacji pomysłów, członkom Rady za zgłaszanie małych i dużych problemów.

 

 

Ad. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XVI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                  

 

Przewodniczący
Gminnej Rady Seniorów Gogolinie
Jan Nadbrzeżny

 

 

Protokołowała na podst. nagrania.                                                                              

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf