Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu - sport 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Burmistrz Gogolina

informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniach 21-28.12.2012 r. komisja postanowiła przyjąć oferty przedłożone przez stowarzyszenia i przyznać na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2013 obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

 

 • Oferta Nr 1 – Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie piłka nożna męska - kwota: 125.000,00 zł
 • Oferta Nr 2 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie piłka nożna kobiet - kwota: 13.000,00 zł
 • Oferta Nr 3 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie akademia piłkarska - kwota: 20.000,00 zł
 • Oferta Nr 4 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie sekcja pływacka - kwota: 24.000,00 zł
 • Oferta Nr 5 – Klub  Karate Do-Enso Krapkowice - zadanie szkolenie karate  - kwota: 11.000,00 zł
 • Oferta Nr 6 - Miejski Klub Sportowy Suples Krapkowice - zadanie szkolenie w zapasach- kwota: 3.000,00 zł
 • Oferta Nr 7 – Ludowy Klub Sportowy Huragan Kamionek zadanie piłka nożna - kwota: 35.000,00 zł
 • Oferta Nr 8 – Uczniowski Klub Sportowy w Gogolinie – zadanie koszykówka - kwota: 5.000,00 zł
 • Oferta Nr 9 – Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu – zadanie piłka nożna - kwota: 45.000,00 zł
 • Oferta Nr 10 – Klub Sportowy Górażdże w Górażdżach – zadanie piłka nożna - kwota: 54.000,00 zł
 • Oferta Nr 11 – Klub Sportowy Magnum Chorula – zadanie piłka nożna - kwota: 45.000,00 zł

          Suma wszystkich ofert : 380.000,00 zł

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala 

PDFWyniki konkursu - sport 2013.pdf