Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.

PDFUchwała Nr II_18_2018 ws. zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr II_17_2018 zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFUchwała Nr II_16_2018 ws ustalenia wysokości diet dla radnych RM w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr II_15_2018 ws. ustalenia wynagrodzenie dla Burmistrza Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr II_14_2018 ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr II_13_2018 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr II_12_2018 ws dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia.pdf
PDFUchwała Nr II_11_2018 ws zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (...).pdf
PDFUchwała Nr II_10_2018 ws. określenia wzóru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi (...).pdf
PDFUchwała Nr II_9_2018 ws udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.pdf
PDFUchwała Nr II_8_2018 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr II_7_2018 ws. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr II_6_2018 ws.woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych (...).pdf
PDFUchwała Nr II_5_2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze (...).pdf
PDFUchwała Nr II_4_2018 ws. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf