Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.

PDFUchwała Nr III_40_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr III_39_2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr III_38_2018 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic.pdf
PDFUchwała Nr III_37_2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr III_36_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_35_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_34_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_33_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_32_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_31_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_30_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III_29_2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej (...).pdf
PDFUchwała Nr III_28_2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr III_27_2018 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego (...).pdf
PDFUchwała Nr III_26_2018 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gm. Gogolin dotacji celowej (...).pdf
PDFUchwała Nr III_25_2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy (...).pdf
PDFUchwała Nr III_24_2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania (...).pdf
PDFUchwała Nr III_23_2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (...).pdf
PDFUchwała Nr III_22_2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...).pdf
PDFUchwała Nr III_21_2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii (...).pdf
PDFUchwała Nr III_20_2018 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej (...).pdf
PDFUchwała Nr III_19_2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.pdf